Tusindfryd er et Rudolf Steinerpædagogisk dagtilbud. I vores kontekst betyder det, at vi anerkender, at barnet er en mangfoldighed  med et sjæleligt og åndeligt liv, som har brug for omsorg og opdragelse, udfordringer og opgaver, som passer til barnets alder. 

Der er mange ting på spil i den tidlige barndom, og meget af dét vi lever med resten af livet formes og indlæres i denne periode, muligheder og evner vokser og får selvstændigt liv - potentialer udvikler sig og bliver til færdigheder og kompetencer for resten af livet. Rigtig mange ting lærer barnet gennem vedvarende og gentagende efterligning af både voksne og børn i nærheden, så det gælder for enhver om at være det bedste forbillede i alle tænkelige sammenhænge og situationer.

Når aktiviteter og begivenheder gentager sig fra dag til dag og fra uge til uge, og når årstidsfester er tilbagevendende perler i årsløbet skabes en grundrytme i børnenes liv, som giver bæredygtig grobund og næring til udviklinger, som børnene selv gennemfører, med støtte og inspiration fra nærværende pædagoger.

Dagen i børnehaven og vuggestuen byder på varierende kunstneriske og håndværksmæssige aktiviteter, som skifter mellem pædagoginitierede aktiviteter og børnenes frie lege ude eller inde og de fælles måltider. 

 

 

Del siden