Om ventelisten og optagelse i Tusindfryd

Tusindfryd er en privatinstitution og administrerer derfor selv ventelisten. For at komme i betragtning til en plads i Tusindfryd skal du/I derfor skrive jeres barn op på Tusindfryds venteliste. Det er en forudsætning for barnets optagelse i Tusindfryd, at barnets bopælskommune yder et driftstilskud, der svarer til driftstilskuddet for privatinstitutioner i Københavns kommune.

Søskendebørn har fortrinsret til de ledige pladser.

Vi har få pladser til mange interesserede, det er derfor godt at finde alternative pasningsmuligheder. På hjemmesiden www.rudolfsteinerdagtilbud.dk findes der en oversigt over alle Steiner-dagtilbud i Danmark.

Brug kontaktformularen herunder, for at komme på ventelisten. I emnefeltet anføres Venteliste. 

Oplys i beskedfeltet om barnets navn og fødselsmåned og år, og om du kender til pædagogikken i forvejen.

 

 

Navn*
Emailadresse*
Telefonnummer
Emne
Besked*